Ц. МОНГОЛ
Хуульч, өмгөөлөгч
Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй, Эрүүгийн эрх зүй, Захиргааны эрх зүй, Үндсэн хуулийн эрх зүй, Оюуны өмчийн эрх зүй, Татварын эрх зүй, Газрын харилцаа, Шударга өрсөлдөөний эрх зүй
Д. ДАМДИНДОРЖ
Зөвлөх
Мэргэшсэн салбар: Эрүүгийн эрх зүй, Иргэний эрх зүй, Захиргааны эрх зүй
Г. БАДАМХАНД
Зөвлөх
Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй, Эрүүгийн эрх зүй
М. АМГАЛАН
Хуульч
Мэргэшсэн салбар: Компанийн эрх зүй, Татварын эрх зүй, Гэрээний эрх зүй, Уул уурхай, ашигт малтмал, Хөрөнгө оруулалтийн эрх зүй, Эрх зүйн дүгнэлт
Д. ИЧИНХОРЛОО
Өмгөөлөгчийн Туслах
Мэргэшсэн салбар: Хууль зүйн баримт бичиг боловсруулах, Хөдөлмөрийн эрх зүй, Гэрээний эрх зүй
М. СОЛОНГО 
Өмгөөлөгчийн Туслах
Мэргэшсэн салбар: Компанийн эрх зүй, Харьяатын асуудал, Гэрээний эрх зүй
М. АРИУНАА 
Гадаад Харилцаа, Хууль зүйн орчуулга