Зах зээлийн эдийн засаг бүхий улс орнууд зэх зээлийн өрсөлдөөний ач холбогдлыг бүрэн ухамсарлан ойлгож, шударга өрсөлдөөн, чөлөөт зэх зээлийн төрийн дур зоргийн үйл ажиллагаа болон шударга бус өрсөлдөөнөөс хамгаалах механизмыг бий болгохыг зорьж байдаг. Өрсөлдөөн нь шударга байх бөгөөд төр ямар өрсөлдөөнийг шударга ба шударга бус болохыг зөвшөөрсөн, хориглосон хэм хэмжээг гаргасан байна. Өнөөгийн байдлаар дэлхий дээр 100 гаруй улс шударга шударга бус өрсөлдөөнийг төрийн бодлогоор хуульчлан зохицуулж байна.

Өрсөлдөөний тухай хууль, тогтоомжийн талаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх
Өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомжид нийцсэн гэрээний төсөл боловсруулах, гэрээ хэлцэл байгуулах;
Тендер, лиценз зөвшөөрөлтэй холбогдсон харилцаанд хууль зүйн дүн  шинжилгээ хийх;
Үйлчлүүлэгчийн эрх ашиг сонирхлыг хамгаалж, ШӨХТГ-т төлөөлөх;
Бүх шатны шүүхэд төлөөлөх, өмгөөлөх